Kristallen bol

Onze kristallen bol

Wat zien we in onze kristallen bol?

Wonen is op dit moment een groot maatschappelijk probleem. Ook de politiek is zich hiervan bewust. Los van  politieke meerderheden, moeten  maatregelen worden genomen om de huidige situatie te verlichten.

Waar denkt de politiek aan?

Wanneer wij  kijken waar breed politiek draagvlak voor bestaat, zien wij de volgende lijnen:

Meer woningen

Vrijwel iedereen is het erover eens dat het noodzakelijk is om meer woningen te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door kantoorlocaties een woonbestemming te geven, of door bestaande woningen die “te groot” voor de huidige bewoners zijn geworden op te delen in meerdere woningen. Uiteraard zullen ook grote aantallen nieuwe woningen gebouwd moeten worden.

Minder koop om te verhuren
In heel korte tijd is de woningmarkt onderwerp van speculatie geworden. Buitenlandse investeerders kopen woningen op om deze, al dan niet verdeeld in appartementen, te verhuren. Naast buitenlandse speculanten verhuren ook burgers  een of meer panden. De een doet dat om bijvoorbeeld geen negatieve rente te betalen over spaargeld. Maar de meeste van deze investeerders mikken toch op winst door de inkomsten uit huur en groei van de waarde van de woning. Inmiddels heeft dit in grote steden tot gevolg dat meer dan 30 % van de te koop staande woningen voor de normale woningzoekenden niet ter beschikking komen. Met ingang van 1 januari 2022 krijgen gemeenten meer mogelijkheden om wettelijk te bepalen dat woningen alleen voor eigen bewoning gekocht mogen worden. Mogelijk benutten veel gemeenten deze nieuwe mogelijkheden.

Schenkingen worden afgebouwd
In de afgelopen jaren zijn fiscale mogelijkheden ontwikkeld die het zowel voor ouders als kinderen aantrekkelijk maken wanneer de ouders een forse schenking doen voor de financiering van de aankoop of verbouwing van een woning van het kind.

De meest ruime regeling staat bekend onder de “jubelton”. Hoewel misschien goed bedoeld bestaan  twijfels over het effect van deze ruime schenkingsregeling. Samengevat komt de kritiek neer op twee punten. Allereerst is de gedachte dat dit soort schenkingen, wanneer ze veel plaatsvinden, ertoe leiden dat deze kinderen een hoger bod op een woning kunnen uitbrengen. Het gevolg hiervan is dat dit leidt tot hogere biedingen en daarmee tot verdere stijging van de prijs voor koopwoningen.

Een tweede argument is dat deze fiscale regeling leidt tot een tweedeling binnen de groep starters op de woningmarkt. Steeds meer lijkt de situatie te ontstaan dat vooral kinderen van welgestelde ouders als starters nog kans maken op de woningmarkt. Heb je als starter geen ouders die jou financieel kunnen steunen, dan blijkt in veel gebieden het inkomen van de starter en diens partner samen onvoldoende te zijn om een woning te kunnen kopen. Binnen de politiek bestaat ongemak over deze gevolgen van de schenkingsvrijstellingen. Steeds luider wordt de roep om deze fiscale schenkingsregelingen te beperken.

Pensioen meer gebruiken voor financieren wonen
Miljoenen Nederlanders bouwen via hun werkgever pensioenrechten op. Deze pensioenrechten zijn bedoeld om inkomen te genereren wanneer het arbeidzame leven wordt beëindigd.

Wat de meeste Nederlanders niet beseffen is dat men inmiddels gemiddeld 1 dag in de week werkt om deze pensioenkosten te financieren. Vooral bij jongeren is dat pensioen iets dat pas over 40/50 jaar speelt. Jongeren die onvoldoende middelen hebben om een gezonde woonsituatie te ontwikkelen zullen steeds meer moeite krijgen met de wetenschap dat er al forse “potjes” met geld zijn die specifiek op hun naam staan maar waar ze nu niet mogen aankomen, omdat over een halve eeuw daarvan hun pensioen moet worden betaald. Het is die reden dat ook binnen de politiek breed draagvlak bestaat om na te denken om jongeren de mogelijkheid te bieden een deel van hun opgebouwde pensioenrechten te gebruiken voor de financiering van een eigen woning. Waarbij dan natuurlijk weer het gevaar bestaat dat wanneer dit massaal gaat gebeuren de prijzen van woningen nog verder gaan stijgen.

Jouw plannen
Waartoe de politiek in de komende tijd toe besluit, gaan we zien. Maar dat klimaat en woningmarkt veel aandacht zullen krijgen staat wel vast. Linksom of rechtsom komen veranderingen. Samen met onze beroeps- en kennisorganisaties houden wij deze ontwikkelingen natuurlijk goed bij. Overweeg je een woning te kopen, te verbouwen of een schenking te doen aan jouw kinderen in verband met de financiering van een woning, neem dan gerust contact met ons op. Wij praten je graag bij over eventuele nieuwe maatregelen en mogelijkheden in de markt voor Goirle, Riel, Hilvarenbeek, Tilburg en omstreken.

GRATIS ADVIESGESPREK

Vraag nu aan

gratis eerste gesprek

erkend hypotheek adviseur

onafhankelijk advies

gratis eerste gesprek

erkend hypotheek adviseur

onafhankelijk advies

Advies op maat

Stuur je bericht en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op ENTER om te zoeken