CONTACT

Van Soest Advies


Leijzoom 22
5051 WZ GOIRLE


T: 013-5110292
M: 06-10882864


info@vansoestadvies.nl

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

We horen graag van je. Vul je gegevens in en laat eventueel een bericht achter. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Contact
Voornaam
Achternaam

ONZE VOORWAARDEN

VERGELIJKINGSKAARTEN
ALGEMENE VOORWAARDEN EN DIENSTENWIJZER
PRIVACY STATEMENT EN DISCLAIMER

Privacy Statement Van Soest Advies- mei 2018

Van Soest Advies hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Van Soest Advies zal op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Doel verwerking persoonsgegevens

Van Soest Advies verwerkt persoonsgegevens om haar taken inzake de advisering en/of bemiddeling uit te voeren. Van Soest Advies heeft de volgende specifieke privacy statements:

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de taken kan met zich meebrengen dat Van Soest Advies gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met derden. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een opdracht tot dienstverlening met de opdrachtgever.

 Informatie over gegevensverwerking

Van Soest Advies informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

 Beveiliging persoonsgegevens

Van Soest Advies zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Soest Advies bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

 Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Van Soest Advies verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Van Soest Advies behandelt uw verzoek binnen de wettelijk gestelde termijnen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: Van Soest Advies, Leijzoom 22, 5051 WZ, Goirle, info@vansoestadvies.nl

Nieuwe ontwikkelingen

Deze tekst kan door ons worden aangepast, indien nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving, daartoe aanleiding geven. Wij adviseren u dan ook om de tekst van ons Privacy statement met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen

Indien u vragen heeft over deze Privacy statement of over de wijze waarop Van Soest Advies met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met ons via info@vansoestadvies.nl.

 

Disclaimer

Van Soest Advies houdt zich bezig met het begeleiden van klanten in ruime zin bij het proces van het kopen van een woning, adviseren van klanten over krediet en verzekeringen en bemiddelen bij de totstandkoming van krediet- en verzekeringsovereenkomsten.

Inhoud

De op deze website weergegeven informatie wordt door Van Soest Advies met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan Van Soest Advies niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Van Soest Advies zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.

Van Soest Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Van Soest Advies kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Berekeningen

Van Soest Advies stelt u op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door u ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor u geldende omstandigheden. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Van Soest Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

Vragen

Indien u vragen heeft over de Disclaimer en/of  Privacy statement van Van Soest Advies of over de wijze waarop Van Soest Advies met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met ons via info@vansoestadvies.nl.

Advies op maat

Stuur je bericht en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op ENTER om te zoeken