Hypotheekrenteaftrek: hoe werkt dat?

Als je een eigen woning koopt kun je de jaarlijkse rente die je betaalt gedeeltelijk terugvragen aan de belastingdienst bij je aangifte inkomstenbelasting. Dit noemen we de hypotheekrenteaftrek.  

De rente die je betaalt aan de geldverstrekker is de hypotheekrente. Deze rente kun je aftrekken van je inkomen bij de aangifte voor de inkomstenbelasting, waardoor je belastbaar inkomen lager wordt. Dit heet de hypotheekrenteaftrek. Aangezien je de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen waarover je inkomstenbelasting betaalt, hoef je minder belasting te betalen. In feite subsidieert de Belastingdienst hiermee het eigenwoningbezit.

Krijgt iedereen hypotheekrenteaftrek?
Iedereen die inkomstenbelasting betaalt en eigenaar is van een eigen woning kan gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen toegestaan voor een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek is. Hypotheekrente aftrek voor andere types hypotheken die voor 2013 zijn afgesloten is nog wel toegestaan.

Krijg je over alle rente hypotheekrenteaftrek?
Nee, je krijgt bijvoorbeeld geen hypotheekrenteaftrek voor hypotheken die zijn afgesloten voor het kopen van een auto of om op vacantie te gaan. De hypotheek wordt dan namelijk niet aan de woning besteed. Tevens is het van belang om als je gaat verhuizen rekening te houden met een eventuele overwaarde op de verkoop van je woning. Dit noemen we de eigen woning reserve. Deze moet je in mindering brengen op de nieuwe hypotheek en verhoudingsgewijs ook op je betaalde rente.

Krijgt iedereen dezelfde hypotheekrenteaftrek?
Iedereen die inkomstenbelasting betaalt krijgt aftrek van hypotheekrente, maar het bedrag aan hypotheekrente aftrek wordt bepaald door de rente die je betaalt en het belastingtarief waarin je valt.
In het Nederlandse belastingstelsel wordt gebruik gemaakt van progressieve belasting: hoe hoger je inkomen, des te hoger het belastingtarief. Dus hoe meer je verdient, hoe groter het bedrag aan aftrek van hypotheekrente. Maar vanaf 2013 wordt de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste belastingschijf jaarlijks met 0,5% afgebouwd naar 38%.
Andersom geldt het ook: hoe lager je inkomen, hoe kleiner het effect van aftrek van hypotheekrente. Ook het rentepercentage van de hypothecaire lening heeft effect op de aftrek van hypotheekrente: Hoe meer rente je betaalt, hoe hoger de aftrek van hypotheekrente.

Waarom mag je hypotheekrente aftrekken?
Na de Tweede Wereldoorlog hebben achtereenvolgende kabinetten besloten om de hypotheekrenteaftrek in te zetten als middel om het eigenwoningbezit te stimuleren.
Inmiddels wordt de eigen woning niet meer gezien als een deel van het eigen vermogen. Wel wordt tegenwoordig een woonwaardeforfait toegepast bij de bepaling van de hypotheekrente aftrek. Het woonwaardeforfait is een percentage van de WOZ waarde van de eigen woning. Deze verlaagt vervolgens het bedrag van de aftrekbare hypotheekrente. Dus niet het gehele bedrag aan hypotheekrente valt onder hypotheekrente aftrek.

Hoe lang geldt hypotheekrenteaftrek?
De hypotheekrenteaftrek geldt maximaal 30 jaar. Dat betekent in de praktijk dat de geldverstrekkers bij het afsluiten van een hypothecaire lening ervan uitgaan dat deze lening na 30 jaar is afgelost.

Aftrek van hypotheekrente per type hypotheek
Er zijn twee soorten hypotheek tegenwoordig toegestaan onder het regime van de hypotheekrente aftrek: annuïteitshypotheken en lineaire hypotheken.
Het kenmerk van annuïteitshypotheken is dat elke maand, gedurende de looptijd van 30 jaar, een gelijk bedrag aan hypotheekrente en aflossing moet worden betaald. In de begintijd bestaat het grootste deel van het maandbedrag uit rente en is het bedrag aan hypotheekrenteaftrek voor een langere periode relatief hoog.
Het kenmerk van een lineaire hypotheek is dat elke maand, gedurende de looptijd van de lening, een vast bedrag aan aflossing wordt betaald en dat de betaalde rente snel afneemt. Hierdoor heb je aan het begin van de looptijd veel hypotheekrente aftrek, maar neemt deze aftrek van hypotheekrente snel af, omdat ook de verschuldigde rente snel afneemt.
Doordat de rente niet elk jaar hetzelfde is, is het van belang dat je rekening houdt met een afname van je hypotheekrenteaftrek.

Hoe kun je hypotheekrenteaftrek aanvragen?
Je kunt maandelijks de hypotheekrenteaftrek als voorschot ontvangen door bij de Belastingdienst een voorlopige teruggave aan te vragen. Bij de jaarlijkse aangifte van de de inkomstenbelasting wordt het juiste bedrag aan hypotheekrenteaftrek berekend. Zorg er daarom voor dat je voorlopige teruggave niet te hoog is! Dan moet je namelijk het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.

Wil je meer weten over jouw hypotheek en de hypotheekrenteaftrek? Maak een afspraak met Van Soest Advies.

BELASTINGHULP

Krijg waar je recht op hebt

gratis eerste gesprek

erkend hypotheek adviseur

onafhankelijk advies

gratis eerste gesprek

erkend hypotheek adviseur

onafhankelijk advies

Advies op maat

Stuur je bericht en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Start met typen en druk op ENTER om te zoeken